Kirkebil

Har du på nogen måde  problemer
med at transportere dig til gudstjeneste
kan du – til de gudstjenester og arrangementer
der i Sognebladet er markeret med k)
– bestille en gratis kirkebil.

Kirkebilen bestilles på tlf: 98 37 11 50.
Kirkebilen skal bestilles til søndagsgudstjenester senest fredag kl. 15.
Til andre arrangementer senest kl. 16 dagen før man skal med.


OBS! Til menighedsrådenes arrangementer
på Himmerlandshave kører kirkebilen også,
men her bestilles den gennem Himmerlandshave
samtidig med tilmeldingen til arrangementet