Navneændring

Ansøgning om navneændring sker digitalt med Nem-ID på borger.dk
Navneændringen kan først behandles, når der er indbetalt et gebyr (2016 kr. 510,00.)
Du kan betale gebyret med dankort i forbindelse med den digitale ansøgning på borger.dk.
Hvis ansøgningen skal foretages på papir, kan du betale i banken eller på posthuset med et indbetalingskort. Du kan ikke betale via netbank/homebanking.

Ved navneændring for dit barn er det en forudsætning, at du har forældremyndigheden over barnet, der søges navneændring for, og at den anden forælder medsignerer med sit Nem-ID.

Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at I danner navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af vielsesattesten. Anmeldelsen sker digitalt på borger.dk og begge ægtefæller skal signere hinandens med Nem-ID.

Navneændring på bryllupsdagen er gratis og kan ske indtil 3 måneder efter vielsen.