Konfirmation

For at blive konfirmeret i folkekirken skal  man være døbt og have modtaget konfirmationsforberedelse,

 så man er fortrolig med det kristne trosgrundlag og folkekirkens gudstjenester.
Konfirmandundervisningen aftales med Suldrup Skole og foregår i Suldrup Sognehus..

Alle forældre og 7. klasses elever bliver informeret om konfirmationen i august måned.

Undervisningen starter op i første uge af september.

Program for konfirmandundervisningen 2019-20

Man kan godt blive konfirmeret i Sønderup eller Suldrup kirker,
selvom man ikke går i skole i Suldrup, hvis man har tilknytning til sognet
f.eks. bor i sognet eller er døbt  i Sønderup eller Suldrup kirke).

I så fald er man meget velkommen

til at kontakte sognepræsten for nærmere aftale.