Fødsel og navngivning

Fødsel

Jordemoderen anmelder digitalt fødslen til sognepræsten i moderens bopælssogn. Forældre skal således ikke længere anmelde fødslen til præsten.

Hvis fødslen foregår uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelsen sker digitalt på borger.dk

Er forældrene ikke gift, kan man, inden 14 dage efter barnets fødsel, gå ind på borger.dk og digitalt indsende en omsorgs- og ansvarserklæring, som medfører fælles forældremyndighed. Anmeldes faderskabet efter de 14 dage, videresendes sagen til behandling i statsforvaltningen.

Navngivning

Alle børn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.
Dette kan ske enten ved dåb eller ved navngivning.
Dåb foregår i kirken – se linket.
Navngivning foregår digitalt via borger.dk
Begge forældre skal signere anmeldelsen med Nem-ID