Dødsfald - begravelse

Ved dødsfald skal der som det første udarbejdes en dødsattest af en læge.
Ved dødsfald i hjemmet kan egen læge eller en vagtlæge skrive dødsattest.
Dødsfald anmeldes derefter til afdødes bopælssogn af nærmeste pårørende eller enbedemand på borger.dk
Begravelse eller bisættelse aftales med sognepræsten.
Der træffes aftale med graveren om valg af gravsted og evt. pyntning af kirken.
Læs mere om kirkelig begravelse på Folkekirken.dk