Dåb

Forældre aftaler dato for dåb med sognepræsten, som herefter kontakter kirkekontoret i Støvring, der fører kirkebogen i Sønderup og Suldrup sogne.
Kirkekontoret i Støvring sender herefter forældrene en bekræftelse på dåben – og beder forældrene i god tid inden dåben meddele kirkekontoret:
Barnets fulde navn; navn og adresse på 2-5 faddere – samt oplysning om, hvem der bærer barnet.

Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb og er vidne til dåben.
Fadderne påtager sig ved barnets dåb en moralsk forpligtelse i forbindelse med dåbsbarnets oplæring i den kristne tro i det tilfælde, at der sker barnets forældre noget, før barnet bliver voksent.
Der følger ingen juridiske forpligtelser og heller ingen juridiske rettigheder med det at være fadder.

Gudmor eller gudfar kalder man den person, som bærer barnet til dåben. Det er oftest en af forældrene eller en af fadderne.

Forud for dåben kontakter sognepræsten forældrene og aftaler en samtale forud for dåben.
Man kan holde dåb ved søndagsgudstjenester og desuden tilbyder vi hver anden måned lørdagsdåb; datoerne for disse fremgår af Sognebladet, som du kan finde her på hjemmesiden.

I tilfælde af sygdom kan man tilkalde præsten til dåb i hjemmet eller på sygehuset. Man kan også blive
døbt som større barn eller voksen. Læs mere om dåb generelt på Folkekirken.dk