Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse

Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognepræsten, som herefter kontakter kirkekontoret i Støvring, der fører kirkebogen i Sønderup og Suldrup sogne.

Kirkekontoret sender herefter en bekræftelse på aftalen.

Forud for vielsen skal der afgives en ægteskabserklæring til bopælskommunen. Dette gøres digitalt på borger.dk med Nem-ID - dog tidligst 4 måneder før vielsen. Kommunen udfærdiger på den baggrund en prøvelsesattest. Denne afleveres til Kirkekontoret sammen med navn og adresse på 2 vidner.

Inden vielsen kontakter sognepræsten parret og aftaler en samtale forud for vielsen.

Eventuelle navneændringer i forbindelse med vielsen ansøges der digitalt om på borger.dk.

Der er desuden mulighed for at blive viet hjemme eller andet sted i pastoratet.

Læs her om vielser uden for kirkens rum.

Kontakt sognepræsten for nærmere aftale. 

Kirkelig velsignelse

Er man viet på rådhuset, er der mulighed for en kirkelig velsignelse - enten i kirken eller et andet sted efter aftale. Kontakt sognepræsten herom.

Praktiske forhold ved vielsen

Pyntning af kirken:
Kirken er altid pyntet med to blomsterbuketter på alteret.
Ønsker man blomster og hvide bånd i kirkebænkene kan det aftales med kirkens graver.
Der er 23 kirkebænke i Sønderup kirke og 24 kirkebænke i Suldrup kirke.

Man kan også vælge at medbringe blomster selv eller bede nogle i familien om at stå for pyntning af kirken inden vielsen.
Tal med graveren om hvornår det er muligt at komme til at pynte uden at forstyrre andre kirkelige handlinger.

Forløb:
Forløbet af vielsen gennemgås under mødet med sognepræsten.
Men det er godt at have forberedt sig på to ting, som I selv har indflydelse på.

Der synges 3-4 salmer til en vielse.
Man kan finde forslag til vielsessalmer og lytte til melodierne HER

Ved vielse/kirkelig velsignelse spiller organisten altid noget festligt på orgelet, der egner sig til bryllup.
Har I specielle ønsker til musikken, kan det aftales med præst og organist – som dog har ret til at sige nej, hvis ønskerne er for specielle.