Suldrup sognehus

Suldrup sognehus ligger umiddelbart vest for kirkegården ud mod Dalumvej.
Sognehuset er rammen om kirkelige møder og om menighedsrådsmøder.
Sognehuset kan desuden benyttes af lokale foreninger efter regler, der er fastsat af Sønderup-Suldrup menighedsråd.
Se regler for brug HER.

Huset rummer forhal og to møderum af forskellig størrelse, der efter behov kan slås sammen til én stor sal. Normalt bruges det mindste rum til konfirmandundervisning og det største til diverse sammenkomster. Desuden rummer huset et køkken og et mindre lokale, der kan benyttes til kontoraktiviteter og samtalerum for sognepræsten.

 
Suldrup sognehus set fra Dalumvej med parkeringspladser på fliserne foran
Til venstre fløjen med sognehusets to sale, til højre det lille lokale
Fra vest ser man tydeligt, at kirken er sognehusets nabo
Fra forhallen er der fin udsigt til naturen bag huset
Her er begge møderum samlet til en stor sal
I køkkenet kan der brygges mange kander kaffe og the