Menighedsrådsmøder

Som hovedregel skal henvendelser til menighedsrådet være formanden i hænde 8 dage før et møde
for at kunne komme på dagsordenen

Planlagte fremtidige mødedatoer:

15. marts 2020

15. april 2020

12. maj 2020 (menighedsmøde)

13. maj 2020

10. juni 2020

13. august (kirkesyn, start i Sønderup), og menighedsrådsmøde

 

 (ændringer kan forekomme – tjek når tiden nærmer sig)