To aftener om vores kirkegårde

Kirkegårdenes brug ændrer sig i disse år, og menighedsrådet har derfor drøftet planer for kirkegårdenes fremtidige indretning.

Vi er nået længst med Sønderup kirkegård, hvor et udvalg har været nedsat, og vi er nu klar til at indbyde til offentligt møde

onsdag den 29. april kl. 19.00

på Sønderup kirkegård og i konfirmandstuen.

Det er planen at starte med en kort rundtur på kirkegården, hvorpå vi går ind i konfirmandstuen til udvalgets fremlæggelse af planerne og drøftelse af ideerne med de fremmødte.

Der serveres naturligvis også en kop kaffe.

 

I Suldrup har skiftet af graver forsinket processen lidt.

Så der bliver det tilsvarende møde først efter sommerferien, nemlig

Tirsdag den 20. august kl. 19.00

på Suldrup kirkegård og i sognehuset.

 

Mød op og gør din indflydelse gældende!

Kommende sognemøder

Ingen begivenheder fundet.