Dagsorden for næste møde(r)

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøde 21 20. oktober 2018

Som hovedregel skal henvendelser til menighedsrådet være formanden i hænde 8 dage før et møde
for at kunne komme på dagsordenen

Planlagte fremtidige mødedatoer:

(ændringer kan forekomme – tjek når tiden nærmer sig)

Sønderup-Suldrup menighedsråd

20. november (med valg af poster for næste kirkeår)

]

Referater af afholdte møder

Sønderup-Suldrup menighedsråd

 

Menighedsrådsmøde 12 10. januar 2018

Menighedsrådsmøde 13 15. februar 2018

Menighedsrådsmøde 14 7. marts 2018

Menighedsrådsmøde 15 10. april 2018

Menighedsrådsmøde 16 16. maj 2018

Menighedsrådsmøde 17 12. juni 2018

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 28. juni 2018

Menighedsrådsmøde 18 15. august 2018

Menighedsrådsmøde 19 12. september 2018

Menighedsrådsmøde 20 10. oktober 2018

(referater af tidligere møder findes her)

 

Tilbage til forsiden